§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jasno określa zasady dostępu oraz korzystania z kursów online, dostępnych w serwisie kursowo.com, które zostały stworzone i udostępnione przez zespół firmy IT Perspective sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku: ul. Zwierzyniecka 60, 15-247, NIP 5423267084, dalej zwanym Usługodawcą.
 2. Regulamin jest wiążący dla każdego, kto korzysta z kursu online jako Użytkownik zarejestrowany i korzystający z płatnego dostępu.
 3. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem usług oraz prawa korzystania z nich wyłącznie na użytek własny lub Firmy.
 4. Korzystając ze strony Usługodawcy www.kursowo.com, Użytkownik akceptuje zasady regulaminu. 

§ 2. Definicje

1. Główne

1) Kurs pojedynczy

Kurs albo minikurs pojedynczy jest to cykl zajęć edukacyjnych w formie lekcji online, służący zdobyciu wiedzy i umiejętności, zakupiony jako osobna usługa, do dowolnego korzystania dla danego Użytkownika, bądź danej Firmy. 

2) Pakiet kursów

Pakiet kursów jest to zestaw kursów albo minikursów, zawierających cykle zajęć edukacyjnych w formie lekcji online, służący zdobyciu wiedzy i umiejętności, zakupiony jako osobna usługa, do dowolnego korzystania dla danego Użytkownika, bądź danej Firmy. Pakiety oferowane są w niższych cenach oraz podziałach na kategorie, m.in. Web Developer oraz Expert Marketingu. 

3) Uczestnictwo w powyższych kursach online ma na celu doprowadzić do uzyskania certyfikatu ukończenia, ważnego dla pracodawców oraz istotnego dla rozwijających się firm.

2. Ogólne

 1. Usługodawca – właściciel i administrator serwisu kursowo.com
 2. Użytkownik – osoba, która korzysta z zasobów Serwisu po uprzedniej rejestracji i założeniu konta na stronie www.kursowo.com
 3. Klient – osoba, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu (inaczej Konsument).
 4. Serwis – strona kursowo.com
 5. Firma – jest to zarejestrowana działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną lub też prawną. 
 6. Usługa – jest to każda działalność albo korzyść bez charakteru materialnego.
 7. Login – jawny ciąg znaków, ustalany przez Użytkownika na potrzeby rejestracji w Serwisie i korzystania z jego zasobów.
 8. Hasło – niejawny ciąg znaków, znany tylko Użytkownikowi i ustalany do zabezpieczenia konta oraz niezbędny do poprawnego logowania się w Serwisie i korzystania z jego zasobów.

 

§ 3. Warunki korzystania

 1. Osoby zainteresowane mogą korzystać z kursów po uiszczeniu opłaty.
 2. Kursy dostępne są dla Użytkowników po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Użytkownik otrzymuje materiały dydaktyczne w formie kursu on-line. 
 4. Kursy online są prowadzone w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostęp do panelu i nie powinien ujawniać nikomu swojego loginu oraz hasła.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów stanowiących treści kursów osobom trzecim zarówno w całości jak i w części.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Usługodawcy i/lub naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca podejmie stosowne kroki prawne.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich, które przysługują Usługodawcy, Usługodawca, niezależnie od postępowania w dochodzeniu swoich roszczeń, może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usługi.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Aby w pełni móc korzystać z zakupionych Usług, Użytkownik potrzebuje stałego dostępu do łącza internetowego.
 2. Konieczne jest posiadanie przeglądarki WWW obsługującej JavaScript, takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera, oraz cookies 
 3. Niezbędne jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania do odczytu plików w formacie PDF, takich jak Adobe Reader czy Foxit Reader.
 4. Usługodawca nie jest dostawcą Internetu, ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub łącza internetowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi.

 

§ 5. Płatności

1. Metody płatności

 1. Klient ma możliwość opłacenia zakupionej Usługi przez bramkę płatności PayU, PayPal oraz przelewem tradycyjnym.
 2. Faktury wystawiane są po opłaceniu zamówienia, jeżeli Użytkownik wyrazi taką chęć poprzez zaznaczenie danej opcji przy składaniu zamówienia. Nie istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przed zaksięgowaniem płatności.
 3. Do każdej ceny podanej w Serwisie doliczony jest podatek VAT w wysokości 23%.

2. Płatności ratalne

 1. Klient ma możliwość zapłaty ratalnej za zamówienie powyżej 300 złotych. W wypadku wyboru spłaty w ratach, Klient musi wybrać metodę płatności PayU oraz wybrać płatność ratalną.
 2. Sprawy kredytowe tj. to czy Klient otrzyma kredyt, zależy od banków współpracujących z PayU.
 3. Usługodawca oraz Serwis kursowo.com nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy z uzyskaniem kredytu i nie występuje jako jakakolwiek ze stron w procesie udzielania kredytu.

§ 6. Czas dostępu

 1. Dostęp do kursu obowiązuje przez czas nieokreślony. Użytkownik ma stały dostęp do treści kursów, jednakże, jeżeli Usługodawca zawiesi lub zakończy działalność, to dostęp do kursów zostanie zakończony. W tym wypadku Użytkownik może poprosić Usługodawcę o przesłanie kursu w formie do pobrania w pliku .zip, który będzie mógł odtworzyć na swoim komputerze. 

 

§ 7. Certyfikat

 1. Jeżeli w ofercie zakupionego przez Użytkownika kursu znajdował się certyfikat ukończenia, to ten można uzyskać po ukończeniu kursu. Certyfikat generowany jest automatycznie. 

§ 8. Odpowiedzialność serwisu

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 15 dni kalendarzowych od dnia opłacenia Usługi. W przypadku chęci odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z Usługodawcą poprzez adres email: kontakt@kursowo.com
 2. Usługodawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą oraz przesłać ją na adres Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia odebrania wiadomości poprzez informację zwrotną.
 3. Zwrot pieniędzy następuje w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia odebrania faktury korygującej przez Użytkownika, poprzez taką samą metodę płatności jaką zapłacił za Usługę.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu kursowo.com, znajdują się w Serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.
 2. Sprzedaż materiałów odbywa się za zgodą twórców kursów i nie narusza przepisów prawa.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: kopiowanie i rozpowszechnianie treści znajdujących się w Serwisie kursowo.com jest zabronione.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie w trybie natychmiastowym, jeżeli w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do częściowego albo całkowitego wyłączenia Serwisu na czas nieokreślony, w celu modernizacji albo naprawy.
 4. Wszelkie korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu.